MENÜ

Koçluğun Kurumlara Katkısı

Koçluğun Kurum ve Örgütlere Faydaları

Bir organizasyonda bireysel performans arttıkça kurumsal performansında aynı doğrultuda arttığı bir gerçektir. Bu açından koçluğun kurum ve örgütlere yararlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Çalışanlar arasındaki her türlü iletişim ağının koçluğun etkisi ile daha verimli hale gelmesi,
  • Danışanın verimliliği ve performansına yaptığı etki ile kurumun verimliliğinde gözlenen artış,
  • Kurum performansının gelişiminde gözlemlenen artış,
  •  Karlılık oranlarının yükselmesi,
  • Çalışan motivasyonunda gözlemlenen artış,
  • Çalışanın işe devamsızlık süresinde gözlemlenen azalma,
  • Kurum içerisinde yaşanan problemlerin kısa süre içerisinde tespiti ve çözülmesi,
  • İnsan kaynağı yönetiminin ve zamanın doğru kullanılmasına katkısı,
  • Kurum içi iletişimin artmasındaki etkisi olarak söylenebilir.

2013 yılında yayınlanan Ridler Raporuna göre; CEO düzeyinde koçluk alma ihtimali 2011 de %18 iken 2013 yılında bu oran %33 olarak gerçekleşmiştir. Aynı kademe yüksek yöneticiler içinse oran %15’den %31’e çıkmıştır. Tüm bu araştırmaların ardından günümüzde yaşanan en büyük sıkıntının lider ve yöneticilerin büyük oranın çalışanlarının ve onların gelişimi ile uğraşmanın sıkıcı ve getirisi olmayan işler olarak düşündüklerini söylemekte yarar var. Bu anlamda “Sana inanıyorum, seninle yürümek istiyorum bunun için sana yatırım yapacağım” yaklaşımı bir kurumu, kurum bir lideri, lider yapan faktörlerin başında gelmektedir.

Koçluk terimi 1880’li yıllar itibariyle ilk olarak spor alanında kullanılmaya başlandı. 1988’ de Thomas Leonard finans dünyasına “Yaşamı Şekillendiren Yaşam” adıyla planlama kursları vermeye başlayarak koçluğun temelleri oluşturuldu. Günümüzdeki anlamına ise 1985 yılında Dr. Dick Borough tarafından kendi liderlik tarzını tanımlamak için kullanılmıştır. 

Bugüne ve özellikle de yarına faydası olacak olan bu yazının önemini fark edebilmemiz adına öncelikle kurumsal hayat ve koçluk kavramlarının içeriklerini anlamakta fayda olacağı görüşündeyim. Kısa tarifleriyle;

Kurumsal Hayat: Gerekli kuralların bütününün uygulandığı ya da uygulanmaya çalışıldığı, bu kuralların yazılı uygulanabilir düzlemde olduğu, bireysel değil bütünsel takım olarak hareket edilen gelişimi ve ilerlemeyi kendilerine ilke edinen toplulukların bulunduğu atmosferin adıdır.

Koçluk: Birey ya da organizasyonlarla (kurumsal hayat) önyargısız ve yüksek derecede dinleme becerisi ile yapılan, danışana doyum sağlayan, mevcut olan potansiyeli ve performansı maksimize etmeye katkısı olan, bir “x” yolundan bir “y” yoluna giderken aslında bir “z” motivasyonu hedeflenen, sezgilerle ve doğru sorularla onlara farklı açılardan bakmayı aşılayan yaratıcı sürecin adıdır.

Koçluk gibi önemli bir kavramın tanımını Kurumsal Hayat tanımı ile bağdaştıracak olursak da; Koçluk, şirketlere farkındalık sağlamak, sağlanan farkındalık alanına bağlı olarak sorumluluk yaratmak, seçimler yapılmasını sağlamak bu doğrultuda da kurum-kişileri cesaretlendirerek harekete geçilmesine yönelik süreç yönetimidir 

Geri Dön «