MENÜ

Pazarlama Stratejileri Ve Satış İyileştirme Teknikleri

Bu Eğitimde, Pazarlama Yönetimi (Marketing Management) , Stratejik Planlama (Strategic Planing), Ürün Yönetimi (Product Management), Marka Yaratma (Brand Building), Marka Deneyimi (Brand Experience), Marka İletişimi (Brand Commmunication) Ve Marka Bağlılığı (Brand Loyalty) Konularına Yoğunlaşmakta Ve Gerçek İş Dünyası Tecrübeleri Ve Vakaları İşlenmektedir. Sizler, Mevcut Ya Da Gelecek İşinizde, Özellikle Uygulamalarda Çok Daha Rahat Ve Emin Çalışacak, Her Yerde Pazarlama Ve Marka Silahlarını Fark Edecek, Bu Silahları Kullanarak Bir Marka Yaratabilecek Duruma Gelecek, Vaka Çalışmaları İle Pazarlama Stratejilerini Ve Satış İyileştirme Tekniklerini Uygulayabileceksiniz.