MENÜ

Kurumsal Kültür Dönüşümü Ve Yapılandırılması

Değişen Dünya Düzeninde Şirket Ve Kurum Kültürleri, Sürece Ayak Uydurmak Zorundadır. Bunlara Bağlı Olarak Misyon Ve Vizyon Oluşturmak Ve Bunları Tüm Kurumun Sahiplenmesini Sağlamaktır. Buradaki En Önemli Amaç, Kurumsallaşma Aşamasında Olan, Satış Ve Karını Arttırmak İsteyen, Yeni Pazarları Hedefleyen Şirketlere Yönelik “0 Dan Sonsuza” İş Modeli İle Tüm Şirketin Yeni Bir Dönüşümden Geçmesini Sağlamaktır. Bu Eğitim Sonunda Şirketler Ve Bireyler, Kurumsal Hayatın Gerektirdiği Tüm Aksiyonlara Sahip, Doğru Kararlarla İlerleme İmkânını Bulacaklardır.

Kültürel Dönüşüm Programı İle Şirket Haritası Belirlenerek, Kurum İçerisinde Görev Tanımları Düzenlenir, Kurumun Hangi Değerlere Sahip Olduğu Üzerine Yöntemler Geliştirilir, Şirket, Ürün, Hizmet Ve Çalışan Kalitelerinin Tespiti Yapılır. Bu Çalışmalar Ardından Toplanan Veriler Tüm Organizasyon İle Paylaşılarak Kurumsal Kültürel Dönüşüm Ve Yapılandırma Tamamlanmış Olur.