MENÜ

Kurumsal Koçluk Ve Mentorluk Hizmetlerimiz

Kurumsal Koçluk Ve Mentorluğun Temel Amacı, Kurumlara Farkındalık Kazandırmaktır.  Kurumun Bulunduğu Nokta İle Hedeflendiği Nokta Arasındaki Süreç Hesaplanarak Tüm Çalışan Kadroya Kurum Hedeflerine Odaklı Yol Haritası Çıkarılır. Burada Esas Alınan Takım Olgusudur.  Tüm Çalışanların Görüş Ve Düşüncelerine Başvurularak Ortak Yolda Ortak Hedef Modeli Oluşturulur.

Danışmanlık Süreci: Bu Süreç, Performans Değerlendirmeleri, Ortak Hedefe Koşma,  Bireyler Arası Uyum Ve Koordinasyon,  Motivasyonu Arttırma, Karar Verme Sürecinin Güçlendirilmesi, Liderlik Becerileri, Vizyon Geliştirme, Kriz Dönemine Şeffaf Yaklaşım Ve Çözüm Yöntemlerini İçermektedir. Bu Eğitim Sürecinin Kurum İçerisinde Uygulanarak Çözüme Doğru Yöntemlerle Ulaşılması Hedeflenmektedir.