MENÜ

Bireysel Koçluk Ve Mentorluk Hizmetlerimiz

Bu Eğitimin Amacı Bireylerin, İnsanları Tanımlama Ve Karşısındakilerin Bilgi Ve Becerilerinden En Yüksek Seviyede Faydalanma Kabiliyeti İle İlgilidir. 

Kimler Almalıdır; Hayatlarında Sorun Yaşayanlar, Yaşamlarında Değişim Yaratmak İsteyenler, Kendisini Yol Ayrımında Hisseden Ve Hayatında Yeni Kararlar Almak İsteyenler, Hedeflerini Gerçekleştirmek İsteyenler, Kişiler Ya da Toplumlar Arası Uyum Sorunu Yaşayanlar, Genel Anlamda Yaşamlarında Farkındalık Yaşamak İsteyenler Almalıdır. Lider Olan Ve Lider Olmak İsteyen Herkese Açık Potansiyeli Performansa Çevirme Üzerine Tasarlanmış Bir Süreçtir.

Danışmanlık Süreci: Kişinin Yetkinliklerini Geliştirme, Karşıdan Gelen Müdahaleleri Azaltma, Sorumlulukların Üstesinden Gelebilme, Zamanı Programlama, Stres Altında Çalışabilme Yöntemleri İle Karşılıklı Güven Sağlama Süreçlerini İçermektedir. Eğitim Yönteminde Kişi İsterse Deneyimlemeyi Bir Uygulama Ortamında Teorik Bilgilerle Pekiştirebilir. Bu Eğitim Sonunda Kişi Koçluk Ve Mentorluk Uygulamaları İle Kendisinde Farkındalık Oluşturarak Sosyal Ve İş Hayatında İlerleme Kaydeder.